På ”World Economic Forum” i Davos 1999 uppmanade FN:s dåvarande generalsekreterare, Kofi Annan, näringslivet att ta globalt ansvar. Kofi Annans initiativ ledde till bildandet av ”The Global Compact” – tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption som riktas till företag. Principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. Frapett har genom sina Möbelfakta certifierade produkter säkerställt att dessa och underleverantörer uppfyller The Global Compact. I Möbelfaktas certifiering ingår utöver detta krav på god arbetsmiljö.

Bris är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation. Deras verksamhet kretsar kring stöd och hjälp till utsatta barn och unga. Men deras uppdrag sträcker sig längre än så. Bris jobbar för att förbättra barns och ungas villkor och rättigheter enligt barnkonventionen. Med utgångspunkt från barnens berättelser driver Bris opinionsarbete för att få politiker och beslutsfattare att uppmärksamma barnrättsfrågor. Bris är en remissinstans för lagförslag som påverkar barn och unga och de ingår i ett nätverk med andra barnrättsorganisationer. Frapett har valt att stödja denna verksamhet sedan många år tillbaka.